Trang chủ | Sơ đồ website |
Tin tức - Sự kiện
Thanh toán trực tuyến
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Đường dây nóng:

1900 9090

Chăm sóc khách hàng:

02963 603 382

Địa chỉ mail

Tổ chăm sóc khách hàng:

cskhdnag@gmail.com

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 1177136
Khách Online: 14
Liên kết website
Hoạt động của Công ty
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Công ty
Thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( 10/05/2016)
    Công ty thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

                                         Địa chỉ: 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh,   

                                         Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.                         

      Điện thoại: (076)3856100 Fax: (076)3857800

      Website: www.diennuocag.com.vn

_______________________________________________________________________
                                                                   An Giang, ngày  10  tháng 5 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

______
                               
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang ngày 25/3/2011; 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thời gian và địa điểm như sau:

 -Thời gian Đại hội: Từ 08 giờ 00 ngày thứ năm, 26/5/2016.

- Địa điểm họp : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

            - Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2016.

            - Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016;

4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

4.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

4.2.Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2016;

4.3. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2016;

4.4. Tờ trình về việc trích lập quỹ khoa học công nghệ năm 2016;

4.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;

4.6.Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

4.7. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

5.1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;

5.2. Tờ trình nhân sự dự kiến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020;

5.3. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.

 

           * Chương trình và tài liệu Đại hội xin vui lòng xem trên website:

                                                  http://www.diennuocag.com.vn

* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/ Hộ chiếu;
- Thư mời họp;

* Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay ( theo mẫu Giấy ủy quyền ) kèm theo thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).

* Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại : (076) 3952 382 ( Phòng KH- KD Công ty )

- Fax : (076)3857 800.

- Email : ctydnpkh_ag@yahoo.com.vn.

- Hoặc: Ông Phạm Chí Hiếu, số điện thọai : 0902721070

            * Thông báo nầy thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng thông báo!
        Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các Cổ đông Cty CPĐNAG;                                                          CHỦ TỊCH

- Lưu VT, VP.HĐQT, KH-KD.

                                                                                                 Đã ký
                                                                                                                                        
                                                                                Lương Văn Bạ
 
Hoạt động của Công ty
Khánh thành hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải tp Châu Đốc (15/04/16)
Nôi dung hưởng ứng tuần lễ Quốc Gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ ( 1/03/2016) (10/04/16)
THÔNG BÁO THI CÔNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI + ĐẤU NỐI HỘ GIA ĐÌNH (ĐỢT 1) Thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên (24/02/16)
Tin hoạt động công đoàn quý 3/2015 (20/10/15)
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang: Khởi công hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên (10/10/16)
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã tổ chức tập huấn và sát hạch an toàn điện định kỳ (12/09/15)
Thông báo mời thầu xây lắp nâng cấp trạm cấp nước (20/08/15)
Thông báo về việc thay đổi giá tiêu thụ nước sạch 2015 (24/08/15)
THÔNG BÁO về việc mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 25/04/2015 ) (20/04/15)
THÔNG BÁO về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 30/03/2015) (08/09/15)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Dịch vụ trực tuyến    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2020 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :