Trang chủ | Sơ đồ website |
Tin tức - Sự kiện
Thanh toán trực tuyến
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Đường dây nóng:

1900 9090

Chăm sóc khách hàng:

02963 603 382

Địa chỉ mail

Tổ chăm sóc khách hàng:

cskhdnag@gmail.com

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 1017509
Khách Online: 146
Liên kết website
Hoạt động của Công ty
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Công ty
Thông báo mời thầu xây lắp nâng cấp trạm cấp nước
    Thông báo mời thầu thi công xây lắp: Nâng công suất & Mở rộng tuyến ống Trạm cấp nước xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và  Nâng công suất & Mở rộng tuyến ống Trạm cấp nước Đông Bình Nhất, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

          CÔNG TY CỔ PHẦN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      ĐIỆN NƯỚC AN GIANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

   Số:         /CTCPĐN.BQLDA                               Long Xuyên, ngày 20 tháng 8 năm 2015
                     
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.
- Tên các gói thầu thi công xây lắp trên địa bàn tỉnh An Giang:
+ Gói 1: Nâng công suất & Mở rộng tuyến ống Trạm cấp nước xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
+ Gói 2: Nâng công suất & Mở rộng tuyến ống Trạm cấp nước Đông Bình Nhất, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
- Nguồn vốn: Vốn chương trình MTQG 2015 và vốn Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ (01 bản gốc và 04 bản sao).
- Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30, ngày 03/9/2015 đến trước giờ, ngày đóng thầu.
- Địa chỉ bán HSMT, nhận và mở HSDT: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang. Địa chỉ: số 253/13 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0763.856573; Fax: 0763.856573.
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 gói thầu (Một triệu đồng/01 gói thầu). Khi đến mua hồ sơ phải mang giấy giới thiệu của đơn vị.
- Thời điểm đóng và mở thầu:
+ Gói 1: 08 giờ, ngày 02/10/2015.
+ Gói 2: 14 giờ, ngày 02/10/2015.         
- Bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh hoặc tiền mặt tại Cty CP Điện nước An Giang.
+ Gói 1:   50.000.000 đồng.                    
+ Gói 2: 100.000.000 đồng.        
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;
- Lưu VT, BQLDA.                                                                                         
                                                                                                                      Đã ký
 
                                                                           Lương Văn Bạ
Hoạt động của Công ty
Thông báo về việc thay đổi giá tiêu thụ nước sạch 2015 (24/08/15)
THÔNG BÁO về việc mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 25/04/2015 ) (20/04/15)
THÔNG BÁO về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 30/03/2015) (08/09/15)
THÔNG BÁO về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (10/04/2014 ) (10/04/14)
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ( 15/03/2014 ) (12/04/14)
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tổ chức Hội thị An toàn vệ sinh giỏi lần thứ 4 năm 2013. ( 01/06/2013) (17/03/14)
THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và chi trả cổ tức năm tài chính 2012 ( 24/05/2013) (25/05/13)
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ( 21/05/2013) (22/05/13)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (02/05/13)
Công ty cổ phần Điện nước An Giang khởi công Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Châu Đốc. (09/01/2013) (12/01/13)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Dịch vụ trực tuyến    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2020 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :