Trang chủ | Sơ đồ website |
Tin tức - Sự kiện
Video
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng
Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 449862
Khách Online: 12
Giới thiệu Website
Liên kết website
Hoạt động của Công ty
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Công ty
Thông báo về việc thay đổi giá tiêu thụ nước sạch 2015
Giá tiêu thụ nước sạch 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang của Công ty Cp Điện nước An giang
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi giá tiêu thụ nước sạch
______ 
 
Thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang;
Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông báo:
1. Từ ngày 28/8/2015, giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Điện Nước An Giang cung cấp được áp dụng như sau:
 
 
STT
 
Mục đích sử dụng nước
 
Mức sử dụng
Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/ m³)
Đô thị,
nông thôn
Khu du lịch Núi Cấm
1
Nước phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư (tiêu thụ hộ/ tháng)
Mức 10 m³ đầu tiên
4.500
16.500
Từ trên 10 m³ đến 20 m³
5.600
16.500
Từ trên 20 m³ đến 30 m³
6.700
16.500
Trên 30 m³
9.200
16.500
2
Nước sinh hoạt các hộ nghèo có sổ
Mức 10 m³ đầu tiên
3.600
10.700
Từ trên 10 m³ đến 20 m³
4.500
16.500
Từ trên 20 m³ đến 30 m³
5.600
16.500
Trên 30 m³
6.700
16.500
3
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, phục vụ mục đích công cộng)
 
 
Theo thực tế sử dụng
 
 
6.700
 
 
16.500
4
Hoạt động sản xuất vật chất
Theo thực tế sử dụng
8.400
40.000
5
Kinh doanh dịch vụ
Theo thực tế sử dụng
11.000
40.000
 
2. Giá tiêu thụ nước sạch trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
3. Đối với hộ nghèo có sổ hộ nghèo theo xét duyệt của chính quyền địa phương được tính theo giá tiêu thụ nước sinh hoạt các hộ nghèo có sổ.
4. Đối với hộ sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ (không kể hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ) được tính như sau: Tính giá sinh hoạt 10 m³ đầu cho 01 hộ, phần m³ vượt sẽ áp dụng theo giá sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ.
5. Đối với hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ:
- Trường hợp thuê phòng trọ để ở thì mỗi hộ (gồm hộ gốc và các hộ ở trọ) được áp dụng định mức 10 m³/ hộ và tính theo giá sinh hoạt các hộ dân cư.
- Trường hợp nếu vượt định mức m³ sử dụng thì phần vượt nầy được tính cho hộ gốc (hộ ký hợp đồng sử dụng nước với các Xí nghiệp thuộc Công ty) với giá kinh doanh dịch vụ.
Công ty cổ phần Điện Nước An Giang xin thông báo đến các khách hàng sử dụng nước của Công ty được biết.
Nơi nhận:                                                                         KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
- Tổng giám đốc;                                                                            PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC     
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các Xí nghiệp huyện, thị, thành
 (để thực hiện và niêm yết tại VP.XN,
 các Tổ QLĐN KV, các HTCN và nhờ                                               (ký tên và đóng dấu)
 thông báo trên Đài truyền thanh);
- VP.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng, Ban, XNXL VP.Cty;                                                          
- Thông tin trên website Công ty;
- Lưu VT, KHKD.                                                                                    Lê Thành Bửu
                                                                                               
Hoạt động của Công ty
THÔNG BÁO về việc mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 25/04/2015 ) (20/04/15)
THÔNG BÁO về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 30/03/2015) (08/09/15)
THÔNG BÁO về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (10/04/2014 ) (10/04/14)
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ( 15/03/2014 ) (12/04/14)
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tổ chức Hội thị An toàn vệ sinh giỏi lần thứ 4 năm 2013. ( 01/06/2013) (17/03/14)
THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và chi trả cổ tức năm tài chính 2012 ( 24/05/2013) (25/05/13)
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ( 21/05/2013) (22/05/13)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (02/05/13)
Công ty cổ phần Điện nước An Giang khởi công Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Châu Đốc. (09/01/2013) (12/01/13)
Công Ty cổ phần điện nước An Giang tổ chức khánh thành hệ thống cấp nước khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên ( 27/12/2012 ). (02/01/13)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2010 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :