Trang chủ | Sơ đồ website |
Tin tức - Sự kiện
Video
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng
Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 449895
Khách Online: 12
Giới thiệu Website
Liên kết website
Hoạt động của Công ty
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Công ty
THÔNG BÁO về việc mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 25/04/2015 )
Thông báo v/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
                                         Địa chỉ: 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh,   
                                         Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.                         
      Điện thoại: (076)3856100 Fax: (076)3857800
      Website: www.diennuocag.com.vn
_______________________________________________________________________
                                                                   An Giang, ngày  24   tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015
______
                               
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang ngày 25/3/2011; 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với thời gian và địa điểm như sau:
 -Thời gian Đại hội: Từ 08 giờ 00 ngày thứ sáu, 15/5/ 2015.
- Địa điểm tổ chức : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
            - Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2015.
             - Nội dung Đại hội:
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015;
4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2015;
- Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2015;
- Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ của Công ty năm 2015;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.  
* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy CMND/ Hộ chiếu;
- Thư mời họp;
 
* Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay ( theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).
* Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại : (076) 3952 382 ( Phòng KH- KD Công ty )
- Fax : (076)3857 800.
- Hoặc: Ông Phạm Chí Hiếu, số điện thọai : 0902721070
            
             * Thông báo nầy thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.
Trân trọng!
                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                CHỦ TỊCH
Tài liệu đính kèm:
 
                                                                                                                                                          đã ký 
 
                                                                          
                                                                                               Lương Văn Bạ
Hoạt động của Công ty
THÔNG BÁO về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 30/03/2015) (08/09/15)
THÔNG BÁO về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (10/04/2014 ) (10/04/14)
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ( 15/03/2014 ) (12/04/14)
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tổ chức Hội thị An toàn vệ sinh giỏi lần thứ 4 năm 2013. ( 01/06/2013) (17/03/14)
THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và chi trả cổ tức năm tài chính 2012 ( 24/05/2013) (25/05/13)
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ( 21/05/2013) (22/05/13)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (02/05/13)
Công ty cổ phần Điện nước An Giang khởi công Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Châu Đốc. (09/01/2013) (12/01/13)
Công Ty cổ phần điện nước An Giang tổ chức khánh thành hệ thống cấp nước khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên ( 27/12/2012 ). (02/01/13)
Công ty Điện nước An Giang: Khánh thành nhà máy nước khu công nghiệp Bình Long ( 20/10/2009 ) (26/01/13)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2010 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :