Trang chủ | Sơ đồ website |
Tin tức - Sự kiện
Thanh toán trực tuyến
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Đường dây nóng:

1900 9090

Chăm sóc khách hàng:

02963 603 382

Địa chỉ mail

Tổ chăm sóc khách hàng:

cskhdnag@gmail.com

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 1234582
Khách Online: 13
Liên kết website
Hoạt động của Công ty
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Công ty
THÔNG BÁO về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( 30/03/2015)
THÔNG BÁO về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  ( 30/03/2015)
  CÔNG TY CỔ PHẦN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              
     Số :   271    /CTCPĐN-TB                   An Giang, ngày 30  tháng 3 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
______
 
 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2011;
Nhằm chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
 
1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 10/4/2015.
 
2. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội : trong tháng 5/2015.
 
 Trân trọng !
 
Nơi nhận:                                                          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Các cổ đông Công ty;                                                         CHỦ TỊCH
- VP.HĐQT;
- Lưu VT,KH.
 
 
 
 
 
 
           Lương Văn Bạ
Hoạt động của Công ty
THÔNG BÁO về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (10/04/2014 ) (10/04/14)
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ( 15/03/2014 ) (12/04/14)
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tổ chức Hội thị An toàn vệ sinh giỏi lần thứ 4 năm 2013. ( 01/06/2013) (17/03/14)
THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và chi trả cổ tức năm tài chính 2012 ( 24/05/2013) (25/05/13)
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ( 21/05/2013) (22/05/13)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (02/05/13)
Công ty cổ phần Điện nước An Giang khởi công Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Châu Đốc. (09/01/2013) (12/01/13)
Công Ty cổ phần điện nước An Giang tổ chức khánh thành hệ thống cấp nước khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên ( 27/12/2012 ). (02/01/13)
Công ty Điện nước An Giang: Khánh thành nhà máy nước khu công nghiệp Bình Long ( 20/10/2009 ) (26/01/13)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Dịch vụ trực tuyến    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2020 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :