Trang chủ | Sơ đồ website |
Tin tức - Sự kiện
Thanh toán trực tuyến
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Đường dây nóng:

1900 9090

Chăm sóc khách hàng:

02963 603 382

Địa chỉ mail

Tổ chăm sóc khách hàng:

cskhdnag@gmail.com

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 1234605
Khách Online: 19
Liên kết website
Hoạt động của Công ty
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Công ty
THÔNG BÁO về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (10/04/2014 )

THÔNG BÁO về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

   CÔNG TY CỔ PHẦN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                ***                                                                          
Số:     339    /CTCPĐN-TB                       Long Xuyên, ngày 10 tháng 4 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần Điện Nước An Giang
______
                               
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang ngày 25/3/2011; 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
 
 -Thời gian Đại hội: Từ 08 giờ 00 ngày thứ sáu, 25/4/ 2014.
 -Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7giờ 00 đến 08 giờ 00.
 - Địa điểm tổ chức : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
            - Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2014.
             - Nội dung tại Đại hội:
1. Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
2. Thông qua Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014;
4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;
- Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2014;
- Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2014;
- Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ của Công ty năm 2014;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.  
- Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2014.
 
* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy CMND/ Hộ chiếu;
- Thư mời họp;
* Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay ( theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo ).
 
* Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
 
 
 
 
- Điện thoại : (076) 3952 382 ( Phòng KH- KD Công ty )
- Fax : (076)3857 800.
- Hoặc: Ông Phạm Chí Hiếu, số điện thọai : 0902 721 070
            
             * Thông báo nầy thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.
 
Trân trọng kính chào !
                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                CHỦ TỊCH
Tài liệu đính kèm:
Mẫu Giấy ủy quyền.                                                                  Đã ký 
 
 
            
                                                                                              Lương Văn Bạ
Hoạt động của Công ty
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ( 15/03/2014 ) (12/04/14)
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tổ chức Hội thị An toàn vệ sinh giỏi lần thứ 4 năm 2013. ( 01/06/2013) (17/03/14)
THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và chi trả cổ tức năm tài chính 2012 ( 24/05/2013) (25/05/13)
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ( 21/05/2013) (22/05/13)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (02/05/13)
Công ty cổ phần Điện nước An Giang khởi công Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Châu Đốc. (09/01/2013) (12/01/13)
Công Ty cổ phần điện nước An Giang tổ chức khánh thành hệ thống cấp nước khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên ( 27/12/2012 ). (02/01/13)
Công ty Điện nước An Giang: Khánh thành nhà máy nước khu công nghiệp Bình Long ( 20/10/2009 ) (26/01/13)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Dịch vụ trực tuyến    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2020 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :