Trang chủ | Sơ đồ website |
Tin tức - Sự kiện
Thanh toán trực tuyến
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Đường dây nóng:

1900 9090

Chăm sóc khách hàng:

02963 603 382

Địa chỉ mail

Tổ chăm sóc khách hàng:

cskhdnag@gmail.com

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 1465835
Khách Online: 13
Liên kết website
Hoạt động của Công ty
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Công ty
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

      Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 .

CÔNG TY CỔ PHẦN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                ***
     Số : 386/CTCPĐN                         Long Xuyên, ngày 22 tháng 4 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
______
 
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 24/4/2013.
2. Thời gian Đại hội : 8 giờ ngày thứ ba, 21/5/2013.
3. Địa điểm :  Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang ( Số 253/13, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
4. Thành phần tham dự:
* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/4/2013; cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản ( theo mẫu của Công ty CP Điện Nước An Giang ). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp pháp, giấy CMND hoặc hộ chiếu khi đến dự họp( người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
5. Nội dung đại hội :
- Báo cáo họat động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế họach sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo họat động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo họat động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Để thuận tiện cho việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ, ngày 15/5/ 2013 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Fax : (076)3857800.
- Người liên hệ : Ông Phạm Chí Hiếu, số điện thọai : 0902721070
 
 Thông báo này thay cho thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng không nhận được thư mời.
          Trân trọng !
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
    CHỦ TỊCH
 
                                                                                             Đã ký     
 
                                                                                        Lương Văn Bạ
Hoạt động của Công ty
Công ty cổ phần Điện nước An Giang khởi công Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Châu Đốc. (09/01/2013) (12/01/13)
Công Ty cổ phần điện nước An Giang tổ chức khánh thành hệ thống cấp nước khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên ( 27/12/2012 ). (02/01/13)
Công ty Điện nước An Giang: Khánh thành nhà máy nước khu công nghiệp Bình Long ( 20/10/2009 ) (26/01/13)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Dịch vụ trực tuyến    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2020 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :