Trang chủ | Sơ đồ website |
Giới thiệu
Thanh toán trực tuyến
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại đường dây nóng:

1900 9090

Số điện thoại hóa đơn điện tử:

02963 606 715

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 1091870
Khách Online: 9
Giới thiệu Website
Liên kết website
Cơ cấu tổ chức
Trang chủ » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
  Cơ cấu tổ chức quản lý :
1. Đại hội đồng cổ đông 
2. Hội đồng quản trị  
   Chủ tịch hội đồng quản trị  :        Ông LƯƠNG VĂN BẠ .
   Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật .
3. Ban kiểm soát . 
4.1. Ban điều hành : Ban điều hành Công ty gồm có 03 người : 01 Tổng Giám đốc công ty; 01 phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn; 01 phó Tổng giám đốc làm giám đốc Xí nghiệp cấp nước Thành Phố Long Xuyên .
   Tổng Giám Đốc        :     Ông LÊ THÀNH BỬU
   Phó Tổng Giám Đốc :     Ông LÊ VIỆT ANH
   Phó Tổng Giám Đốc :     Ông TRẦN NHẤT TRÍ 
4.2. Các phòng chức năng: Hiện nay Công ty đang có 10 phòng chức năng như sau: Phòng Tổ chức-LĐ-TL, phòng Kế Toán, phòng Kế Hoạch - KD, phòng Kỹ Thuật Điện, phòng Kỹ thuật Nước, phòng An toàn Điện Nước, phòng Vật Tư, phòng Công nghệ Thông tin, Phòng Chống thất thoát thất thu , Phòng Pháp chế và các Ban quản lý dự án .
4.3. Khối văn phòng và các đơn vị trực thuộc:
4.3.1 Văn Phòng Công Ty CP Điện Nước An Giang:
-         Địa chỉ: số 821 Trần Hưng Đạo- phường Bình Khánh-TP Long Xuyên-Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3856100- 3953828-3859611
-         Fax: 0296.3857800
-         Email:   ctydn_ag@yahoo.com.vn
 -     Đường dây nóng của văn phòng công ty : 19009090
4.3.2 Xí Nghiệp Cấp Nước Thành Phố Long Xuyên:
-         Địa chỉ: số 31/1 Trần Hưng Đạo- phường Mỹ Xuyên-TP Long Xuyên-Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3841350
-         Fax: 0296.3843757
-         Email: xncnlx_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852300
4.3.3 Xí Nghiệp Điện Nước Thị Xã Châu Đốc:
-         Địa chỉ: số 01 Quang Trung- phường Châu Phú A-thị xã Châu Đốc-Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3868555
-         Fax: 0296.3866275
-         Email: xndncd_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852303
4.3.4 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Chợ Mới
-         Địa chỉ: ấp Long hòa-thị trấn Chợ mới-huyện Chợ mới-Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3883763
-         Fax: 0296.3888370
-         Email: xndncm_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852307
4.3.5 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Châu Phú
-         Địa chỉ: ấp Vĩnh phú - xã Vĩnh Thạnh Trung-huyện Châu Phú -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3686944
-         Fax: 0296.3689205
-         Email: xndncp_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852302
4.3.6 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Phú Tân
-         Địa chỉ: ấp Thượng 3-thị trấn Phú Mỹ-huyện Phú Tân -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3827655
-         Fax: 0296.3827376
-         Email: xndnpt_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852306
4.3.7 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện An Phú
-         Địa chỉ: ấp 4-thị trấn An Phú -huyện An Phú  -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3826935
-         Fax: 0296.3510453
-         Email: xndnap_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852304
4.3.8 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Tịnh Biên
-         Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng - thị trấn Nhà bàng-huyện Tịnh Biên -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3875389
-         Fax: 0296.3740091
-         Email: xndntb_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852310
4.3.9 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Tri Tôn
-         Địa chỉ: ấp Tô Thủy- xã Núi Tô-huyện Tri Tôn -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3770311
-         Fax: 0296.3770440
-         Email: xndntt_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852309
4.3.10 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Tân Châu
-         Địa chỉ: ấp Long Hưng - thị trấn tân Châu-huyện Tân Châu -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3823207
-         Fax: 0296.3532200
-         Email: xndntc_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852305
4.3.11 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Châu Thành
-         Địa chỉ: Quốc lộ 91 - thị trấn An Châu-huyện Châu Thành -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3651061
-         Fax: 0296.3651063
-         Email: xndnct_ag@yahoo.com.vn
-     Đường dây nóng của Giám đốc Xí nghiệp : 0888852301
4.3.12 Xí Nghiệp Điện Nước Huyện Thoại Sơn
-         Địa chỉ: ấp Bắc Sơn- thị trấn Núi Sập-huyện Thoại Sơn -Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3879090
-         Fax: 0296.3710070
4.3.13   Xí Nghiệp Xây Lắp Điện Nước
-         Địa chỉ: số 80/1 Bùi Văn Danh- phường Mỹ Xuyên-TP Long Xuyên-Tỉnh An Giang.
-         Điện thoại: 0296.3940024
-         Fax:
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2020 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :